Profilaktyczny program „Rośnij Zdrowo”, pierwszy etap

Zakończyliśmy pierwszy etap naszego profilaktycznego programu „Rośnij Zdrowo”.

Niestety potwierdzają się statystyki – wady postawy u dzieci w wieku szkolnym, to bardzo poważny problem. Wczoraj Marcin Trębowicz spotkał się z rodzicami uczniów ze szkoły podstawowej w Nałęczowie, by porozmawiać o wynikach badań, które otrzymaliśmy w trakcie pilotażowego programu.

Na szczęście, jeśli odpowiednio wcześnie rozpoczniemy pracę z dzieckiem, są duże szanse, na znaczną poprawę jego postawy oraz zmianę nawyków, które przyczyniają się do powstawania wad postawy.