Działania w Uzdrowisku Nałęczów w związku z koronawirusem


Zapoznaj się z naszymi działaniami w związku z koronawirusem Covid-19.
Przeczytaj, jak możesz chronić swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich.
Naszym priorytetem jest zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie naszych Gości i Pracowników.

Prezentujemy prowadzone przez nasze obiekty działania realizowane w oparciu o bieżące zalecenia:
– WHO (dokument „Getting your workplace ready for COVID-19” z 27 lutego 2020 r.)
– Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z informacją dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 28.02.2020 r.
– Ministerstwa Rozwoju i Sanepidu dla funkcjonowania hoteli z dnia 29.04.2020r.

 • Wszyscy nasi pracownicy przechodzą kontrolę przed przystąpieniem do pracy. Weryfikujemy czy nie występują objawy: gorączki, kaszlu, kataru. Używamy termometrów bezdotykowych, weryfikacji dokonujemy przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy każdego Pracownika, prowadzimy rejestrację pomiarów.
 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy. Otrzymują zalecenie udania się do lekarza.
 • Praca Pracowników w naszych Obiektach wykonywana jest w maskach lub przyłbicach i rękawiczkach jednorazowego użytku. Szanujemy bezpieczeństwo naszych Gości oraz Pracowników.
 • Przeprowadziliśmy szkolenia dla naszych Pracowników w zakresie ochrony osobistej i zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 • Przeprowadzamy dezynfekcję stanowisk pracy w Recepcjach i biurach na bieżąco stosownie do obowiązujących wymagań w tym zakresie.
 • Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
 • Zakupiliśmy nowoczesne urządzenie do ozonowania pomieszczeń. Dezynfekcja pomieszczeń z zastosowaniem ozonu jest dużo bardziej efektywna, niż tradycyjna z zastosowaniem środków chemicznych.
 • Dla naszych Gości i Pracowników w widocznym miejscu udostępniliśmy informacje jak dbać o higienę rąk, co jest pierwszym i nieodzownym warunkiem zapobiegawczym rozprzestrzeniania się COVID-19.
 • Wprowadziliśmy wewnętrzne regulacje postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem Gościa naszych obiektów.
Strefy ogólne (recepcje, korytarze, hole, toalety, windy)
 • W częściach wspólnych (przy wejściu, przy recepcji, w toaletach itp.) udostępniliśmy dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowo zintensyfikowaliśmy działania regularnej dezynfekcji wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń oraz najczęściej dotykanych powierzchni takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, windy, przyciski panelu sterowania wind.
 • W trosce o zachowanie bezpieczeństwo wprowadziliśmy zasadę poruszania się w windą tylko przez maksymalnie dwie osoby (przy zachowaniu bezpiecznej odległości – nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo domowe).
 • Wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed Recepcją, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 2 metry).
 • Wszystkie nasze Recepcje zostały wyposażone przegrody z szyb z plexi, które odgradzają naszych Gości i Pracowników, przez co wprowadziliśmy ograniczenie bezpośredniego kontaktu.
 • W Recepcjach można dokonać zakupu maseczki oraz żelu do dezynfekcji.
 • Minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie.
 • Karty do pokoi są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości.
 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych w tym „BLIK”. Zalecamy naszym Gościom używanie płynu przed i po zakończeniu transakcji, szczególnie kiedy używany jest terminal płatniczy.
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza.
 • Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą.
 • Wprowadziliśmy dla naszych Gości obowiązkową ankietę w zakresie oceny ryzyka zakażenia koronawirusem SARS Cov-2.
 • Udostępniliśmy numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Nasi Goście w sytuacji wymagającej pomocy lekarskiej otrzymują od Recepcji wsparcie w ustaleniu lokalizacji i skontaktowaniu się z najbliższą jednostką medyczną.
 • W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, przed rozpoczęciem procesu meldowania Gościa dokonujemy pomiaru jego temperatury. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, minimum 38℃ (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub innych widocznych objawów, takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownik ma prawo nie zameldować Gościa (należy jednak dokonać powtórnego pomiaru w celu potwierdzenia podwyższonej temperatury). W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa podając przyczyny nie zameldowania Gościa. Równocześnie taka sytuacja jest zgłaszana do Kadry Kierowniczej.
Pokoje
 • W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Gości w ramach przygotowania pokoi na przyjazd naszych Gości:
  – wprowadziliśmy dodatkowe kontrole wewnętrzne mające na celu weryfikację czystości pokoi,
  – wprowadziliśmy dokładne czyszczenie i dezynfekcję z najwyższą dbałością, mające zapewnić naszym Gościm komfort i bezpieczeństwo (zamknięte kosze na śmieci w łazienkach, zabezpieczone folią piloty do TV, telefony),
  – wprowadziliśmy regularne wietrzenie pokoi i pomieszczeń wspólnych, by dbać o właściwy obieg powietrza,
  – wszystkie pokoje po wyjeździe naszych Gości są niedostępne w sprzedaży i są blokowane na czas przeprowadzenia gruntownej dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekujących i ozonatora,
  – stosujemy najwyższe normy związane z zachowaniem czystości i jakości prania pościeli i ręczników, które są dostępne dla Gości w pokojach, potwierdzającym to, że ręczniki i pościel prane są w temperaturze minimum 60 stopni i cały proces posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny,
  – podczas sprzątania pokoi, stref ogólnych wykorzystujemy środki chemiczne najwyższej jakości, które posiadają certyfikaty Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także urządzenie do ozonowania.
Punkty gastronomiczne
 • Punkty gastronomiczne: restauracje, jadalnie, stołówki funkcjonują zgodnie z zaleceniami GIS na podstawie Dz. U. poz. 878.
 • Przestrzegamy założeń, że między stolikami musi być zachowana odległość min. 1,5 metra.
 • W trosce o bezpieczeństwo i dbałość w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad, nasi kelnerzy są odpowiedzialni za: kontrolowanie kolejki czy doprowadzenie Gości do stolika.
 • Przy wejściu do lokalu w widocznym miejscu udostępniamy płyny do dezynfekcji rąk dla Gości. Wszystkich Gości wchodzących do Restauracji obowiązuje konieczność zdezynfekowania rąk.
 • Stoły są przygotowane i wyposażone zgodnie z wytycznymi i nie znajdują się na nich takie elementy jak: przyprawy, cukiernice, serwetki, ozdoby. Na stołach znajdują się jednorazowe podkładki, które są wymieniane po zakończonym przez Gościa posiłku.
 • W celu realizacji usług gastronomicznych w komfortowy dla Gości sposób wprowadziliśmy ruchome godziny serwowania posiłków. Ma to na celu ograniczenie liczby Gości przebywających jednocześnie w lokalu oraz zapewnienie każdemu bezpiecznej przestrzeni oraz odległości pomiędzy stolikami wynoszącej 1,5 metra.
 • Posiłki serwowane są w formie bufetu. Dla bezpieczeństwa, nasi Goście wybierają dania w swoich maseczkach oraz w jednorazowych rękawiczkach, które są im udostępnione na miejscu. Maseczki i rękawiczki Goście mogą zdjąć po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Po zakończonym przez Gościa posiłku, obsługa każdorazowo dokładnie dezynfekuje stół i krzesła w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. Wszystkie stoły, które są przygotowane na przybycie kolejnych Gości posiadają odpowiednie oznakowanie.
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak blaty baru, uchwyty, klamki.
 • Karty Menu są zalaminowane i dezynfekowane po każdym użyciu.
 • Preferujemy płatności bezgotówkowe oraz w systemie „BLIK”. Nasze terminale regularnie dezynfekujemy.
 • Dokonujemy regularnego wietrzenia pomieszczeń, w celu zapewnienia zwiększonej i niezbędnej wymiany świeżego powietrza.
Strefa basenowa w Kompleksie Wodnym Atrium
 • Liczba osób jednocześnie przebywających na terenie Strefy Basenowej Atrium nie może przekroczyć 51 osób.
 • Każda osoba wchodząca na teren obiektu objęta jest obowiązkową dezynfekcją rąk.
 • Osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim infekcji dróg oddechowych, mają zakaz korzystania ze strefy basenowej. Personel Recepcji upoważniony jest do dokonania pomiaru temperatury Gościa za pomocą termometru bezdotykowego. W przypadku odmowy dokonania pomiaru, stwierdzenia objawów infekcji lub podwyższonej temperatury (powyżej 370 C) pracownik ma prawo odmówić tej osobie wstępu na basen.
 • Wprowadziliśmy obowiązek zachowania minimalnej odległości wynoszącej 2 m od innych osób – przy Recepcji oraz w przebieralni, toaletach, natryskach, jacuzzi a także podczas pływania w basenie.
 • Bezpośrednio przy Recepcji basenowej oraz przed szatnią może znajdować się jedna osoba.
 • Wszystkich użytkowników obowiązuje staranne umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do strefy basenowej. Obowiązkowo należy przestrzegać ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej. Przechodząc do hali basenowej należy skorzystać z brodzika do płukania stóp.
 • W przypadku korzystania z jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia działalności saun. Liczba osób jednocześnie przebywających w saunie nie może przekroczyć 2 osób. Każdy Gość korzystający z sauny ma obowiązek korzystania z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. Drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury. W związku z obecnymi zalecaniami Głównego Inspektora Sanitarnego sauna mokra/parowa pozostanie nieczynna do odwołania.
 • Wszystkie osoby korzystające ze Strefy Basenowej Atrium objęte są obowiązkiem noszenia osłon ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie obiektu, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 • Każdy korzystający ze Strefy Basenowej proszony jest o ograniczenie pobytu na terenie strefy do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 • Ze względu na obowiązek regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni/przebieralni oraz basenu, dopuszcza się 15 minutowe przerwy w dostępności basenu kilka razy w ciągu dnia.
 • Poza powyższymi zapisami każdy Gość zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Kompleksu Wodnego Atrium.
Strefa SPA w Termach Pałacowych
 • Recepcja SPA została wyposażona w osłonę z plexi, która odgradza naszych Gości i Pracowników, przez co wprowadziliśmy ograniczenie bezpośredniego kontaktu.
 • Nasz Pracownik kontroluje liczbę Gości w strefie oraz wydaje kluczyki do szafek w szatni w której jest obowiązkowe poruszanie się w maseczkach.
 • Przy wejściu do strefy zaznaczono, że osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych mają zakaz korzystania ze strefy.
 • Pracownicy SPA wykonują zabiegi w rękawiczkach, przyłbicach/maseczkach, w jednorazowych lub każdorazowo zmienianych fartuszkach.
 • Zabiegi dla dwojga wykonywane są wyłącznie w przypadku osób wspólnie zamieszkujących.
 • Zgodnie z rozporządzeniem używanie telefonów komórkowych podczas obecności w strefie zabiegowej jest zabronione.
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy sprzątanie, dezynfekcję i wietrzenie przestrzeni strefy zabiegowej SPA.
wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"