Fizjoterapeuci Werandek uczestniczą w zabiegach operacyjnych

Zespół fizjoterapeutów Werandek ciężko pracował w miniony weekend. Dzięki współpracy z NZOZ „Arthos” nasi fizjoterapeuci uczestniczyli w zabiegach operacyjnych. Dzięki tak zdobytej wiedzy nasze działania fizjoterapeutyczne są bardziej świadome.

Bardzo dziękujemy zespołowi „Arthros”, a w szczególności dr. hab. Krzysztofowi Gawędzie oraz dr. hab. Marcie Tarczyńskiej.

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"