Kierownik “Werandek” na Kongresie REHABILITACJA 2019

W dniach 19-21 września 2019 roku w Łodzi odbył się Kongres REHABILITACJA 2019, towarzyszący 27. edycji Targów Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Jednym z prelegentów tego wyjątkowego dla branży medycznej wydarzenia był Marcin Trębowicz, kierownik Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”.

Uczestnikami Kongresu są lekarze rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuci, studenci wydziałów medycyny i rehabilitacji. Dla nich organizowane są wykłady, sesje, warsztaty specjalistyczne i szkolenia.

Na zaproszenie organizatorów, Marcin Trębowicz prowadził wykład na temat „Rehabilitacja uzdrowiskowa pacjentów po przebytej chorobie nowotworowej na przykładzie turnusów realizowanych w Zakładzie Leczniczym Uzdrowisko Nałęczów S.A. Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” w Nałęczowie. Temat doskonale wpisał się w panel kongresu „Sanatoria XXI wieku”.

Gratulujemy Kierownikowi Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” tego wyróżnienia i cieszymy się, że po raz kolejny mógł zaprezentować zalety rehabilitacji onkologicznej i jej ważną funkcję, jaką pełni w leczeniu pacjentów.

kongres rehabilitacja 2019
kongres rehabilitacja 2019
wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"