Kontakt

Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii WERANDKI

Al. Małachowskiego 5,
24-140 Nałęczów

tel.: +48 81 50 14 356 wew. 0782 (recepcja)
e-mail: werandki@zlun.pl

Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

Al. Kasztanowa 2,
24-150 Nałęczów

tel.: +48 81 50 14 356 (centrala tel.)
tel.: +48 81 50 14 275 (sekretariat)
fax: +48 81 50 14 608
e-mail: info@zlun.pl

NIP: 716-000-00-53
REGON: 000288225

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000123365
Wysokość kapitału zakładowego 24.334.160,00 zł

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Nałęczów
SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL
NRB: PL 13 8733 0009 0000 1847 2000 0040

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. z siedzibą w Nałęczowie przy Al. Kasztanowej 2, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co może skutkować nieotrzymaniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość.     Pełna treść klauzuli
wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"