O Centrum

Uzdrowisko Nałęczów w maju 2018 r. otworzyło jedno z najnowocześniejszych w Polsce Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”.

Przeszło 200 lat w Nałęczowie leczono głównie osoby po incydentach kardiologicznych, a działalność Uzdrowiska, skupiała się na pacjentach finansowanych przez NFZ lub ZUS. Coraz większa świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej, a także rosnące potrzeby w leczeniu chorób cywilizacyjnych sprawiły jednak, że koniecznością stało się rozszerzenie działalności Uzdrowiska. Oferowana w „Werandkach” innowacyjność technologii usprawniania pracy układu krążenia oraz rehabilitacji narządu ruchu, to niezwykła szansa dla pacjentów na powrót do zdrowia i sprawności.

Ponad dwudziestoletnia praktyka rehabilitacyjna i fizjoterapeutyczna obiektu „Werandki” w Uzdrowisku Nałęczów nie raz dowiodła niezwykłej skuteczności. Teraz Uzdrowisko idzie o krok dalej, sprawiając, że obiekt – po gruntowym remoncie – stał się najnowocześniejszym centrum rehabilitacyjnym po wschodniej stronie Polski.

Innowacyjność w Nałęczowie

Głównym celem działalności Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” jest organizacja turnusów rehabilitacyjnych, a uzupełnieniem rehabilitacja doraźna, jak również organizacja profesjonalnych i kompleksowych badań wydolnościowych oraz wytrzymałościowych dla pacjentów poza turnusami.

– Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” to nowość na Lubelszczyźnie. Przeszło 200 lat w Nałęczowie leczono głównie osoby po incydentach kardiologicznych, a działalność Uzdrowiska Nałęczów, skupiała się na pacjentach finansowanych przez NFZ lub ZUS – mówi Piotr Marczyk, Prezes Zarządu Uzdrowiska Nałęczów. – Dzisiaj natomiast, wychodzimy naprzeciw potrzebom pacjentów z całej Polski. Coraz większa świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej, a także rosnące potrzeby w leczeniu chorób cywilizacyjnych sprawiły, że uznaliśmy za konieczność rozszerzenie dotychczasowej działalności kardiologicznej Uzdrowiska. – Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii powstało na bazie posiadanej infrastruktury – dawnego Zakładu Przyrodoleczniczego „Werandki”, które jestem przekonany, w niedalekiej przyszłości stanie się wyróżnikiem Uzdrowiska Nałęczów na tle innych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce i w Europie – dodaje.

Kardiologia w parze z narządem ruchu

To co wyróżnia Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii Werandki na tle podobnych ośrodków, to innowacyjny sposób usprawniania pracy układu krążenia.

Łączy on dwa rodzaje terapii, przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i sprzętu, co sprawia, że jest bardziej skuteczny i bezpieczniejszy, od tradycyjnych form rehabilitacji, stosowanych dotychczas w kardiologii – tłumaczy Marcin Trębowicz, kierownik Działu Fizjoterapii, Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”. – Dzięki możliwościom, które posiadamy w Werandkach, możemy kompleksowa obsługiwać pacjentów kardiologicznych, zapewniając obiektywizację wyników usprawniania oraz monitorowaną na każdym etapie rehabilitację. To jedyne w tej części Polski Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji, które posiada taką technologię i sprzęt.

Partnerem projektu „Werandki” jest firma PHU Technomex Sp. z o.o., która od 1987r. zajmuje się kompleksowym wyposażaniem szpitali, sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych oraz prywatnych gabinetów terapeutycznych. Jest również wiodącym producentem sprzętu do hydroterapii i kinezyterapii oraz wyłącznym przedstawicielem uznanych zagranicznych producentów sprzętu rehabilitacyjnego, diagnostyczno-pomiarowego oraz pozostałych urządzeń rehabilitacyjnych. Doświadczenie Technomeksu w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji w relacji z doświadczeniem i profesjonalizmem Uzdrowiska Nałęczów w zakresie skutecznego leczenia uzdrowiskowego zaowocowało powstaniem Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”. A to dopiero początek rozwijania tej gałęzi rehabilitacji w Uzdrowisku Nałęczów. Prowadzone są bowiem dalsze prace, które pozwolą na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie posiadanych w obiekcie „Werandki” możliwości rehabilitacji i prowadzonych treningów.

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"