Pakiet IRU: Endoproteza pooperacyjna

Pakiet: Rehabilitacja pooperacyjna pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego/kolanowego


pod patronatem Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej


Rehabilitacja po endoprotezie - program

Po zabiegach operacyjnych bardzo istotna jest rehabilitacja – endoproteza stawu biodrowego czy kolana to jeden z tych zabiegów, po których konieczna jest jak najszybsza konsultacja z fizjoterapeutą. Program rehabilitacji pooperacyjnej jest tworzony z uwzględnieniem rodzaju i sposobu leczenia u danego pacjenta do momentu operacji, jak również jego wieku, wydolności ogólnej oraz wydolności fizycznej. Dlatego zawsze jest indywidualny i kompleksowy, a przede wszystkim skoordynowany przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedii oraz fizjoterapeutów, czuwających nad prawidłowym przebiegiem jego realizacji. Wszystko to sprawia, że rehabilitacja po endoprotezie jest bezpieczna dla pacjenta i przyspiesza jego powrót do pełnej sprawności ruchowej. Dowiedz się więcej o programie.


Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik testu na koronawirusa.
Badanie należy wykonać do 6 dni przed przyjazdem lub na miejscu - koszt 290 zł.W cenie pakietu:

 • 7 dni/6 nocy (od niedzieli do soboty),

 • pełne wyżywienie,

 • wstępne badanie lekarza specjalisty,

 • wstępne badanie fizjoterapeutyczne,

 • indywidualna rehabilitacja z fizjoterapeutą w Strefie Ortopedii - do 2 godz. dziennie (do 10 godz. na pobyt),

 • końcowe badanie fizjoterapeutyczne,

 • 2 x ocena siły mięśniowej,

 • 2 x badanie dystrybucji obciążeń kończyn dolnych,

 • całodobowa opieka pielęgniarska,

 • dostęp do całodobowej opieki lekarskiej.

Usługi pozapakietowe (dodatkowo płatne):

 • opłata klimatyczna - 4,20 zł / osoba / doba,

 • parking przy Pawilonie Angielskim - 13 zł/doba (liczba miejsc ograniczona, wymagana rezerwacja),

CENNIK (cena za pobyt)
Obiekt Pokój Cena za osobę
PAWILON ANGIELSKI Pokój 2-osobowy 2299 zł
Pokój 1-osobowy 2599 zł


PAKIET AMBULATORYJNY:

Pakiet Rehabilitacja pooperacyjna pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego/kolanowego pod patronatem Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej, dostępny jest również w trybie ambulatoryjnym (bez zakwaterowania).

CENNIK (cena za osobę)
5 dni zabiegowych 1499 zł

Informacje szczegółowe:

Badanie lekarskie, wstępne. Pełna opieka lekarska

Badanie z lekarzem specjalistą Ortopedii i Traumatologii. Lekarz specjalista dostosuje na podstawie wywiadu oraz dokumentacji medycznej proces rehabilitacji. W trakcie pobytu pacjent będzie objęty opieką lekarską, także w przypadku nagłego zdarzenia.

Badanie wstępne fizjoterapeutyczne

Podczas badania wstępnego wykonujemy ocenę postawy, długości mięśni, balansu mięśniowego, stabilności stawów, stabilizacji statycznej i dynamicznej, siły mięśni stabilizujących. Taka diagnostyka pozwala wykryć zaburzenia oraz poziom ich istotności dla danego pacjenta. Ukierunkowuje postępowanie terapeutyczne oraz nadaje kierunek prowadzeniu treningu.

Badanie końcowe fizjoterapeutyczne

Podczas badania końcowego wykonujemy ocenę porównawczą postawy, długości mięśni, balansu mięśniowego, stabilności stawów, stabilizacja statycznej i dynamicznej, siły mięśni stabilizujących. Taka diagnostyka pozwala na zaprogramowanie dalszego cyklu rehabilitacji w warunkach domowych dzięki czemu pacjent zachowuje ciągłość usprawniania.

Ocena siły mięśniowej

Precyzyjna ocena dysproporcji siły mięśniowej miedzy stawami biodrowymi to jeden z najważniejszy parametrów istotnych dla pacjentów po zabiegu operacyjnym. To właśnie siła mięśni jest istotna w procesie rehabilitacji pooperacyjnej. Dzięki badaniu na urządzeniu Biodex 4 jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić deficyty siły mięśniowej pomiędzy stawami i dzięki tej wiedzy zaprogramować ćwiczenia z odpowiednim dedykowanym obciążeniem w celu jej poprawy.

Badanie dystrybucji obciążeń kończyn dolnych

Dystrybucja obciążeń kończyn dolnych jest istotym parametrem którego ocena pozwoli prawidłowo obciążać kończynę po zabiegu. Badanie przeprowadzone na platformie dynamograficznej pozwoli precyzyjnie określić aktualną proporcję obciążania kończyn. Dzięki badaniu możemy precyzyjnie i indywidualnie zaprogramować ćwiczenia indywidualne kształtujące poprawne obciążanie kończyn dolnych.

Strefa Ortopedii

1. Ćwiczenia wzmacniające - ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową to jeden z najważniejszych elementów procesu rehabilitacji pooperacyjnej. Dzięki precyzyjnym badaniom przygotujemy indywidualne ćwiczenia wzmacniające mięśnie oparte na doborze obciążeń gwarantujących bezbólową poprawę parametru siły. Ćwiczenia wykonywane są na innowacyjnym systemie ACX.rehab. System nowoczesnej rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości, łącząca klasyczne metody z możliwościami nowoczesnej technologii. Zgodnie z koncepcją ACX.rehab osiągamy najwyższej jakości rezultaty rehabilitacji dzięki łączeniu wiedzy i praktyki lekarza i fizjoterapeuty z możliwościami wirtualnej rzeczywistości. Korzystanie z wirtualnej rzeczywistości czyni proces rehabilitacji bardziej obiektywnym, każde ćwiczenie rehabilitacyjne i jego wyniki są gromadzone automatycznie na poszczególnych kartach pacjenta, dzięki czemu zawsze można sprawdzić i ocenić poprawę stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowo system monitoruję funkcje życiowe pacjenta tj. zapis EKG, ciśnienia oraz tętna w trakcie wysiłku.


2. Ćwiczenia ROM (range of motion) - ćwiczenia ROM mają za zadanie poprawić zakres ruchomości operowanej kończyny. Ten parametr jest bardzo ważny dla poprawnej lokomocji. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie z fizjoterapeutą z uwzględnieniem okresu pooperacyjnego. Wykorzystywaną metodami jest terapia manualna oparta o metody osteopatyczne. Indywidualna praca z terapeutą gwarantuje bez bólową i szybką poprawę zakresu ruchomości.


3. Ćwiczenia stabilizacji centralnej - ćwiczenia stabilizacji centralnej to bardzo ważny element zabezpieczający po zabiegu. Fundamentem naszego ciała jest kompleks lędźwiowo-miedniczno-biodrowy. To miednica dźwiga główny ciężar naszego ciała, kręgosłup w całym swoim przebiegu spoczywa na szerokiej podstawie kości krzyżowej i stawach biodrowych. Najdrobniejsza niestabilność, zaburzenie w ustawieniu kości krzyżowej, stawów biodrowych jest w stanie zaburzyć całą statykę i biomechanikę tułowia, szyi, czyli jednym słowem całego ciała. Ćwiczenia wykonywane na nowoczesnych platformach dynamograficznej, stabilometrycznej i balansowej. Wysoce zaawansowane platformy do kompleksowego prowadzenia, wspomagania i dokumentowania procesu rehabilitacji ruchowej z audio-wizualnym biofeedbackiem w rzeczywistości wirtualnej.VAST.REHAB jest programem komputerowym do ćwiczeń funkcji ruchowych i poznawczych. Ćwiczenia odbywają się w świecie gier komputerowych, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dobry efekt motywacyjny. Pacjent momentalnie zapomina o chorobie i skupia się wyłącznie na celach gwarantujących osiągnięcie sukcesu w wirtualnym świecie.


4. Ćwiczenia balansu - ćwiczenia balansu mają na celu przygotowanie pacjenta do nagłych zdarzeń których niestety w życiu codziennym nie możemy przewidzieć. Wszystkie ruchy funkcjonalne, od chodzenia po ulicy, do tańczenia i prawidłowego wykonywania przysiadów, wymagają dobrze działającego systemu równowagi. Dzięki ćwiczeniom na wysoce zaawansowanym platformom przygotowujemy pacjenta do nagłych nieprzewidzianych zdarzeń w życiu codziennym i zdecydowanie zmniejszymy ryzyko obluzowania protezy, dość częstego zjawiska u nieprzygotowanych do operacji pacjentów.


5. Ćwiczenia dystrybucji obciążeń - ćwiczenia dystrybucji obciążeń mają na celu przygotowanie pacjenta do właściwego chodzenia. Jest to bardzo ważny element rehabilitacji zabezpieczający przed przeciążaniem operowanego stawu. Ćwiczenia wykonywane są na wysoce zaawansowanych platformach do kompleksowego prowadzenia, wspomagania procesu rehabilitacji ruchowej z audio-wizualnym biofeedbackiem w rzeczywistości wirtualnej. Ćwiczenia odbywają się w świecie gier komputerowych, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dobry efekt motywacyjny. Pacjent momentalnie zapomina o chorobie i skupia się wyłącznie na celach gwarantujących osiągnięcie sukcesu w poprawie stanu funkcjonalnego i wydolności fizycznej w wirtualnym świecie.

Korzystanie z usług i oferty Spółki oznacza akceptację  przez Pacjenta/Gościa obowiązującego w Spółce Regulaminu.

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"