Pakiet IRU: Endoproteza przedoperacyjna

Pakiet: Rehabilitacja pacjentów przygotowujących się do zabiegu operacyjnego stawu biodrowego/kolanowego


pod patronatem Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej


Dlaczego rehabilitacja ortopedyczna jest tak ważna? Jak przebiega rehabilitacja na kolano i inne stawy?

Przed zabiegiem endoprotezoplastyki konieczna jest poprawa wydolności i sprawności fizycznej pacjenta, w czym może pomóc rehabilitacja. Kolano, łokieć i inne stawy mogą zostać wzmocnione przez rehabilitację ortopedyczną, która dodatkowo ogranicza przykurcze w stawach. Pacjent jest również nauczany korzystania z lasek łokciowych lub kul ortopedycznych, co stanowi niezbędny etap przed operacją, po której potrzebne będzie wprawne używanie tych sprzętów.

Po określeniu stanu zdrowia pacjenta lekarze ustalają program ćwiczeń, dzięki czemu możliwa jest skuteczna rehabilitacja. Kolano lub łokieć nie powinny być nadmiernie obciążane przed zabiegiem – indywidualne zaplanowanie treningów polega na dostosowaniu planu wysiłkowego do możliwości pacjenta czekającego na endoprotezoplastykę. Dowiedz się więcej o Programie.


Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik testu na koronawirusa.
Badanie należy wykonać do 6 dni przed przyjazdem lub na miejscu - koszt 290 zł.W cenie pakietu:

 • 7 dni/6 nocy (od niedzieli do soboty),

 • pełne wyżywienie,

 • wstępne badanie lekarza specjalisty,

 • konsultacja kardiologiczna,

 • wstępne badanie fizjoterapeutyczne,

 • indywidualna rehabilitacja z fizjoterapeutą w Strefie Ortopedii - do 2 godz. dziennie (do 10 godz. na pobyt),

 • końcowe badanie fizjoterapeutyczne,

 • 2 x ocena siły mięśniowej,

 • 1 x sesja z dietetykiem,

 • 2 x badanie dystrybucji obciążeń kończyn dolnych,

 • całodobowa opieka pielęgniarska,

 • dostęp do całodobowej opieki lekarskiej.

Usługi pozapakietowe (dodatkowo płatne):

 • opłata klimatyczna - 4,20 zł / osoba / doba,

 • parking przy Pawilonie Angielskim - 13 zł/doba (liczba miejsc ograniczona, wymagana rezerwacja),

CENNIK (cena za pobyt)
Obiekt Pokój Cena za osobę
PAWILON ANGIELSKI Pokój 2-osobowy 2299 zł
Pokój 1-osobowy 2599 zł


PAKIET AMBULATORYJNY:

Pakiet Rehabilitacja pacjentów przygotowujących się do zabiegu operacyjnego stawu biodrowego/kolanowego pod patronatem Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej, dostępny jest również w trybie ambulatoryjnym (bez zakwaterowania).

CENNIK (cena za osobę)
5 dni zabiegowych 1499 zł

Informacje szczegółowe:

Badanie lekarskie, wstępne. Pełna opieka lekarska

Badanie z lekarzem specjalistą Ortopedii i Traumatologii. Lekarz specjalista dostosuje na podstawie wywiadu oraz dokumentacji medycznej proces rehabilitacji. W trakcie pobytu pacjent będzie objęty opieką lekarską, także w przypadku nagłego zdarzenia.

Konsultacja z Lekarzem Kardiologiem

Badanie z lekarzem specjalistą kardiologii. W trakcie badania zostanie wykonane EKG spoczynkowe oraz przegląd dotychczasowego leczenia. Lekarz specjalista na podstawie wywiadu dokona oceny sprawności układu krążenia. Właściwa wydolność układu krążenia jest ważnym elementem przygotowującym do zabiegu operacyjnego.

Badanie wstępne fizjoterapeutyczne

Podczas badania wstępnego wykonujemy ocenę postawy, długości mięśni, balansu mięśniowego, stabilności stawów, stabilizacja statycznej i dynamicznej, siły mięśni stabilizujących. Taka diagnostyka pozwala wykryć zaburzenia oraz poziom ich istotności dla danego pacjenta. Ukierunkowuje postępowanie terapeutyczne oraz nadaje kierunek prowadzeniu treningu.

Badanie końcowe fizjoterapeutyczne

Podczas badania końcowego wykonujemy ocenę porównawczą postawy, długości mięśni, balansu mięśniowego, stabilności stawów, stabilizacja statycznej i dynamicznej, siły mięśni stabilizujących. Taka diagnostyka pozwala na określenie stopnia przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego oraz w przypadku nie wystarczającego przygotowania zaprogramowanie dalszego cyklu rehabilitacji w warunkach domowych.

Ocena siły mięśniowej

Precyzyjna ocena dysproporcji siły mięśniowej miedzy stawami biodrowymi to jeden z najważniejszy parametrów istotnych dla pacjentów przygotowujących się do zabiegu operacyjnego. To właśnie siła mięśni jest istotna w procesie rehabilitacji pooperacyjnej. Dzięki badaniu na urządzeniu Biodex 4 jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić deficyty siły mięśniowej pomiędzy stawami i dzięki tej wiedzy zaprogramować ćwiczenia z odpowiednim dedykowanym obciążeniem w celu jej poprawy. Uzyskanie odpowiedniej siły jest gwarantem szybkiej i bezbólowej rehabilitacji pooperacyjnej.

Sesja z dietetykiem

Właściwie dobrana i zbilansowana dieta ma za zadanie zredukować wagę pacjenta. Redukcja masy ciała jest ważnym elementem przygotowania do zabiegu operacyjnego. Podczas spotkania z dietetykiem na podstawie wywiadu ułożony indywidualnie dobraną dietę, która pozwoli zredukować wagę pacjenta.

Badanie dystrybucji obciążeń kończyn dolnych

Dystrybucja obciążeń kończyn dolnych jest istotym parametrem którego ocena pozwoli prawidłowo obciążać kończynę po zabiegu. Badanie przeprowadzone na platformie dynamograficznej pozwoli precyzyjnie określić aktualną proporcję obciążania kończyn. Dzięki badaniu możemy precyzyjnie i indywidualnie zaprogramować ćwiczenia indywidualne kształtujące poprawne obciążanie kończyn dolnych.

Strefa Ortopedii

1. Ćwiczenia wzmacniające - ćwiczenia wzmacjące siłę mięśniową kończyn dolnych to jeden z najważniejszych elementów przygotowania do zabiegu operacyjnego. Dzięki precyzyjnym badaniom przygotujemy indywidualne ćwiczenia wzmacniające mięśnie oparte na doborze ociążeń gwarantujących bezbólową poprawę parametru siły. Dzięki takim ćwiczeniom okres rekonwalescencji pooperacyjnej skróci się w znaczący sposób. Ćwiczenia wykonywane są na innowacyjnym systemie ACX.rehab. System nowoczesnej rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości, łącząca klasyczne metody z możliwościami nowoczesnej technologii. Zgodnie z koncepcją ACX.rehab osiągamy najwyższej jakości rezultaty rehabilitacji dzięki łączeniu wiedzy i praktyki lekarza i fizjoterapeutów z możliwościami wirtualnej rzeczywistości. Korzystanie z wirtualnej rzeczywistości czyni proces rehabilitacji bardziej obiektywnym, każde ćwiczenie rehabilitacyjne i jego wyniki są gromadzone automatycznie na poszczególnych indywidualnych kartach pacjenta, dzięki czemu zawsze można sprawdzić i ocenić poprawę stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowo system monitoruję funkcje życiowe pacjenta tj. zapis EKG, ciśniania oraz tętna w trakcie wysiłku.


2. Ćwiczenia ROM (range of motion) - ćwiczenia ROM mają za zadanie poprawić zakres ruchomości operowanej kończyny. Ten parametr jest bardzo ważny dla poprawnej lokomocji. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie z fizjoterapeutą z uwzględnieniem obecnych możliwości pacjenta. Wykorzystywaną metodami jest terapia manualna oparta o metody osteopatyczne. Indywidualna praca z terapeutą gwarantuje bez bólową i szybką poprawę zakresu ruchomości.


3. Ćwiczenia stabilizacji centralnej - ćwiczenia stabilizacji centralnej to bardzo ważny element przygotowujący do zabiegu. Fundamentem naszego ciała jest kompleks lędźwiowo-miedniczno-biodrowy. To miednica dźwiga główny ciężar naszego ciała, kręgosłup w całym swoim przebiegu spoczywa na szerokiej podstawie kości krzyżowej i stawach biodrowych. Najdrobniejsza niestabilność, zaburzenie w ustawieniu kości krzyżowej, stawów biodrowych jest w stanie zaburzyć całą statykę i biomechanikę tułowia, szyi, czyli jednym słowem całego ciała. Ćwiczenia wykonywane na nowoczesnych platformach dynamograficznej, stabilometrycznej i balansowej. Wysoce zaawansowane platformy do kompleksowego prowadzenia, wspomagania i dokumentowania procesu rehabilitacji ruchowej z audio-wizualnym biofeedbackiem w rzeczywistości wirtualnej. VAST.REHAB jest programem komputerowym do ćwiczeń funkcji ruchowych i poznawczych. Ćwiczenia odbywają się w świecie gier komputerowych, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dobry efekt motywacyjny. Pacjent momentalnie zapomina o chorobie i skupia się wyłącznie na celach gwarantujących osiągnięcie sukcesu poprawie stanu funkcjonalnego i wydolności fizycznej w wirtualnym świecie.


4. Ćwiczenia balansu - ćwiczenia balansu mają na celu przygotowanie pacjenta do nagłych zdarzeń których niestety w życiu codziennym nie możemy przewidzieć. Wszystkie ruchy funkcjonalne, od chodzenia po ulicy, do tańczenia i prawidłowego wykonywania przysiadów, wymagają dobrze działającego systemu równowagi. Dzięki ćwiczeniom na wysoce zaawansowanym platformom przygotowujemy pacjenta do nagłych nieprzewidzianych zdarzeń w życiu codziennym i zdecydowanie zmniejszymy ryzyko obluzowania protezy, dość częstego zjawiska u nieprzygotowanych do operacji pacjentów.


5. Ćwiczenia dystrybucji obciążeń - ćwiczenia dystrybucji obciążeń mają na celu przygotowanie pacjenta do właściwego chodzenia po zabiegu operacyjnym. Jest to bardzo ważny element rehabilitacji zabezpieczający przed przeciążaniem operowanego stawu. Ćwiczenia wykonywane są na wysoce zaawansowanych platformach do kompleksowego prowadzenia, wspomagania procesu rehabilitacji ruchowej z audio-wizualnym biofeedbackiem w rzeczywistości wirtualnej. Ćwiczenia odbywają się w świecie gier komputerowych, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dobry efekt motywacyjny. Pacjent momentalnie zapomina o chorobie i skupia się wyłącznie na celach gwarantujących osiągnięcie sukcesu w poprawie stanu funkcjonalnego i wydolności fizycznej w wirtualnym świecie.


6. Ćwiczenia przeciwobrzękowe oraz masaż kończyn dolnych - przed zabiegiem operacyjnym konieczne jest zmiejszenie obrzęku kończyn dolnych oraz poprawa krążenia żylnego. Ćwiczenia przeciwobrzękowe oraz masaż kończyn dolnych pozwoli to osiągnąć.

Korzystanie z usług i oferty Spółki oznacza akceptację  przez Pacjenta/Gościa obowiązującego w Spółce Regulaminu.

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"