Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej

W sobotę, 6 lipca br., w Nałęczowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej, które ukonstytuowało działalność Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej, funkcjonującego od września 2018 roku.

Przewodniczącym Rady został prof. nadzw. dr hab. n med. Piotr Majcher, Dyrektor Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej oraz Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Powołano również trzech wiceprzewodniczących. Zostali nimi:

– prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, Kliniki Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii klinicznej

– dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda – kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii w województwie lubelskim

– prof. dr hab. n med. Andrzej Wysokiński , Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii na terenie województwa lubelskiego.

Sekretarzem został mgr Marcin Trębowicz – Kierownik Działu Fizjoterapii Zakładu Leczniczego “Uzdrowisko Nałęczów”i Kierownik Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii “Werandki”.

W trakcie posiedzenia poruszane były m.in. problemy związane ze spadkiem uznania dla leczenia uzdrowiskowego, z którymi uzdrowiska borykają się od lat. Działalność Instytutu: przeprowadzane badania oraz specjalistyczne konsultacje, a także opracowane przez Instytut programy rehabilitacji (kardiologicznej, onkologicznej oraz przed – i po zabiegach ortopedycznych) mają pokazać, że uzdrowiska są doskonałym miejscem do prowadzenia leczenia i rehabilitacji.

Podczas spotkania Członkom Rady zaprezentowano także Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”, które – wyposażone w nowoczesne urządzenia, pozwalające monitorować stan pacjenta podczas procesu rehabilitacji, – posłuży jako baza do prowadzenia badań naukowych, wykonywanych na zlecenie Instytutu.

Pełna lista Członków Rady Naukowej IRU

Więcej o Instytucie Rehabilitacji Uzdrowiskowej

rehabilitacja w uzdrowisku
rehabilitacja w uzdrowisku
rehabilitacja w uzdrowisku
rehabilitacja w uzdrowisku
rehabilitacja w uzdrowisku
rehabilitacja w uzdrowisku
wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"