Program rehabilitacji kardiologicznej

Program rehabilitacji pacjentów zagrożonych zawałem mięśnia sercowego oraz po zawale mięśnia sercowego

Rekomendowany przez lekarzy specjalistów z Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej w Nałęczowie program rehabilitacji pacjentów zagrożonych zawałem mięśnia sercowego oraz po zawale mięśnia sercowego jest programem:

 • indywidualnym,
 • skoordynowanym,
 • kompleksowym,
 • modułowym.

Program rehabilitacji kariologicznej pacjentów ustalany jest przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w oparciu o ocenę ich stanu zdrowia i badanie kliniczne oraz lekarza specjalistę kardiologii, o ile zachodzi konieczność konsultacji specjalistycznej, wynikającej z obecnego stanu zdrowia pacjenta. Program rehabilitacji oparty jest także na ocenie funkcjonalnej wykonywanej przez fizjoterapeutę z wykorzystaniem badania funkcjonalnego i innowacyjnej aparatury pomiarowej.

Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań, składające się na współczesny styl życia.

Program kierowany jest do osób, które:
 1. są samodzielne lub wymagają nieznacznej pomocy w czynnościach codziennych,
 2. są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się), a u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia,
 3. przebyły zawał serca,
 4. są po ostrym zespole wieńcowym bez dokonanego zawału,
 5. mają ustabilizowaną przewlekłą niewydolność serca, ale samodzielnie wykonują czynności dnia codziennego,
 6. są po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego, rewaskularyzacji naczyń wieńcowych (CABG, PCI),
 7. mają wszczepiony kardiowerter-defibrylator, ICD, CRT-D,
 8. są po operacjach kardiochirurgicznych.

Nasze działania cechuje indywidualne podejście do pacjenta. Opiera się ono na ocenie stanu zdrowia związanego z wydolnością fizyczną oraz możliwością tolerowania wysiłku fizycznego, niezbędnego w czasie realizowania indywidualnego programu rehabilitacji przez pacjenta. Ocena ta bazuje na wykonaniu u pacjenta próby wysiłkowej i testu IPN pod nadzorem lekarza i fizjoterapeuty. Próba wysiłkowa polega na ocenie zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe.

Test IPN pozwala na określenie indywidualnego poziomu tętna treningowego, czyli klasyfikuje pacjenta do danego poziomu wytrenowania. Jest on podstawą dalszego planowania treningu. Po analizie testu wydolności krążeniowej wyniki są automatycznie przekładane na zindywidualizowany plan treningowy. Plan intensywności i formy treningu opracowany jest przez Institut für Prävention und Nachsorge w Kolonii (Niemcy).

W ramach programu wykonujemy pełne badania laboratoryjne (morfologia, cholesterol całkowity, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, trójglicerydy, poziom cukru), także badanie składu ciała, pozwalające odpowiednio dobrać dietę.

Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponujemy indywidualną specjalistyczną dietę, celowane indywidualnie dobrane ćwiczenia poprawiające wydolność mięśnia sercowego z pełnym monitoringiem pracy serca oraz obciążeń treningowych, ćwiczenia wzmacniające ogólnokondycyjne wraz z indywidualnie dobranymi formami i intensywnością, wsparcie psychologa, tak niezbędne przy chorobach sercowo-naczyniowych.

Wszystkie ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości z pełną obiektywizacją efektów terapii. Badania naukowe pokazują większą skuteczność oraz przyśpieszenie efektów leczniczych pacjentów poddawanych rehabilitacji z wykorzystaniem obrazowania dzięki stałej modyfikacji obciążeń treningowych i zdecydowanej poprawie bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu monitorowanych i policzalnych terapii czas powrotu do zdrowia jest zdecydowanie szybszy w stosunku do klasycznych treningów kardiologicznych. Dodatkowo prowadzimy w ramach kompleksowości procesu rehabilitacji edukację dotyczącą czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz metod i sposobów postępowania profilaktycznego, naukę kontroli tętna, doboru form aktywności w domu oraz wszystkich parametrów treningowych. Na koniec każdy pacjent otrzyma indywidualne zalecenia treningowe oraz dietetyczne.

Wszystkie ćwiczenia prowadzone z pełną obiektywizacją efektów terapii. Te skoordynowane i kompleksowe działania prowadzone są pod stałym nadzorem fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów.

PAKIET: Rehabilitacja kardiologiczna, na podstawie programu rekomendowanego przez IRU

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"