Program rehabilitacji onkologicznej

Program rehabilitacji dla pacjenta z wywiadem onkologicznym

Rekomendowany przez lekarzy specjalistów z Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej w Nałęczowie program rehabilitacji pacjentów z chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz dla pacjentów z chorobą nowotworową w trakcie remisji.

W obydwu przypadkach konieczne jest zaświadczenie od lekarza onkologa prowadzącego o braku obecnie przeciwskazań u pacjenta do rehabilitacji leczniczej.

Proponowany program rehabilitacji leczniczej jest programem:

  • indywidualnym,
  • skoordynowanym,
  • kompleksowym,
  • modułowym.

Program rehabilitacji onkologicznej pacjentów ustalany jest przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w oparciu o ocenę ich stanu zdrowia i badanie kliniczne oraz lekarza specjalistę jednej ze specjalności onkologicznej, o ile zachodzi konieczność konsultacji specjalistycznej wynikającej z obecnego stanu zdrowia pacjenta. Program rehabilitacji oparty jest także na ocenie funkcjonalnej wykonywanej przez fizjoterapeutę z wykorzystaniem badania funkcjonalnego i innowacyjnej aparatury pomiarowej.

Program kierowany jest do osób, które:
  1. są samodzielne lub wymagają nieznacznej pomocy w czynnościach codziennych,
  2. przebyły chorobę nowotworową i nie maja cech jej wznowy,
  3. są w trakcie remisji choroby nowotworowej i nie mają cech jej zaostrzenia,
  4. przebyły chorobę nowotworową i nie maja cech jej wznowy lub są w trakcie remisji choroby nowotworowej i nie mają cech jej zaostrzenia oraz mają ustabilizowaną przewlekłą niewydolność serca, ale samodzielnie wykonują czynności dnia codziennego,
  5. przebyły chorobę nowotworową i nie maja cech jej wznowy lub są w trakcie remisji choroby nowotworowej i nie mają cech jej zaostrzenia oraz są po przebytym ostrym niedokrwieniu serca, po przebytym zawale serca, po zabiegach pomostowania aortalno – wieńcowego, rewaskularyzacji naczyń wieńcowych (CABG, PCI), ale samodzielnie wykonują czynności dnia codziennego,
  6. przebyły chorobę nowotworową i nie maja cech jej wznowy lub są w trakcie remisji choroby nowotworowej i nie mają cech jej zaostrzenia oraz maja zaburzenia rytmu serca, mają wszczepiony kardiowerter-defibrylator, ICD, CRT-D, ale samodzielnie wykonują czynności dnia codziennego.

Nasze działania cechuje indywidualne podejście do pacjenta. Opiera się ono na ocenie stanu zdrowia związanego z wydolnością fizyczną oraz możliwością tolerowania wysiłku fizycznego niezbędnego w czasie realizowania indywidualnego programu rehabilitacji przez pacjenta po przebytej chorobie nowotworowej lub będącego w trakcie remisji. Ocena ta bazuje na wykonaniu u pacjenta próby wysiłkowej i testu IPN pod nadzorem lekarza i fizjoterapeuty. Próba wysiłkowa polega na ocenie zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe.

Test IPN pozwala na określenie indywidualnego poziomu tętna treningowego, czyli klasyfikuje pacjenta do danego poziomu wytrenowania. Jest on podstawą dalszego planowania treningu. Po analizie testu wydolności krążeniowej wyniki są automatycznie przekładane na zindywidualizowany plan treningowy. Plan intensywności i formy treningu opracowany jest przez Institut für Prävention und Nachsorge w Kolonii (Niemcy).

Ta wstępna ocena konieczna jest do dobrania indywidualnego programu rehabilitacji onkologicznej w zależności od typu nowotworu, jego lokalizacji i prowadzonego leczenia onkologicznego. Uwzględni też możliwe ewentualne obciążenia związane z układem krążenia.

Indywidualny program rehabilitacji onkologicznej ma za zadanie zwiększenie aktywności pacjenta i podniesienie jego wydolności fizycznej oraz działaniach zmniejszających odczuwanie bólu, co zdecydowanie poprawia jakość życia.

W ramach programu wykonujemy pełne badania laboratoryjne (morfologia, cholesterol całkowity, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, trójglicerydy, poziom cukru), także badanie składu ciała pozwalające odpowiednio dobrać dietę.

Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponujemy indywidualną specjalistyczną dietę, celowane indywidualnie dobrane ćwiczenia poprawiające wydolność krążenia i oddychania z pełnym monitoringiem pracy serca oraz obciążeń treningowych, ćwiczenia wzmacniające ogólnokondycyjne wraz z indywidualnie dobranymi formami i intensywnością, wsparcie psychologa, tak niezbędne w procesie zdrowienia.

Wszystkie ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości z pełną obiektywizacją efektów terapii. Badania naukowe pokazują większą skuteczność oraz przyśpieszenie efektów leczniczych pacjentów poddawanych rehabilitacji z wykorzystaniem obrazowania dzięki stałej modyfikacji obciążeń treningowych i zdecydowanej poprawie bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu monitorowanych i policzalnych terapii czas powrotu do zdrowia jest zdecydowanie szybszy w stosunku do klasycznych metod rehabilitacji. Dodatkowo prowadzimy w ramach kompleksowości procesu rehabilitacji edukację dotyczącą czynników ryzyka chorób nowotworowych oraz metod i sposobów postępowania profilaktycznego, naukę kontroli tętna, doboru form aktywności w domu oraz wszystkich parametrów treningowych. Na koniec każdy pacjent otrzyma indywidualne zalecenia treningowe oraz dietetyczne.

Wszystkie ćwiczenia prowadzone z pełną obiektywizacją efektów terapii. Te skoordynowane i kompleksowe działania prowadzone są pod stałym nadzorem fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów.

PAKIET: Rehabilitacja onkologiczna, na podstawie programu rekomendowanego przez IRU

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"