Program rehabilitacji przed operacją ortopedyczną

Program rehabilitacji pacjentów w okresie przygotowawczym do leczenia operacyjnego (endoprotezoplastyce) zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych lub kolanowych.

Rekomendowany przez lekarzy specjalistów z Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej w Nałęczowie program rehabilitacji dla pacjentów przed i po leczeniu operacyjnym stawów biodrowych i kolanowych jest programem:

  • indywidualnym,
  • skoordynowanym,
  • kompleksowym.

Program rehabilitacji pacjentów przed i po leczeniu operacyjnym (endoprotezoplastyce) zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych lub kolanowych ustalany jest przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w oparciu o ocenę ich stanu zdrowia i badanie kliniczne oraz lekarza specjalistę ortopedii, o ile zachodzi konieczność konsultacji specjalistycznej wynikającej z obecnego stanu narządu ruchu pacjenta. Program rehabilitacji oparty jest także na ocenie funkcjonalnej wykonywanej przez fizjoterapeutę z wykorzystaniem badania funkcjonalnego i innowacyjnej aparatury pomiarowej.

Program rehabilitacji przed leczeniem operacyjnym jest kierowany do osób zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego stawów biodrowych lub kolanowych.

Prawidłowo przepracowany okres przedoperacyjny pomaga szybciej odzyskać sprawność po zabiegu operacyjnym.

Cele postępowania rehabilitacyjnego przed zabiegiem endoprotezoplastyki stawu biodrowego/kolanowego:

  1. poprawa ogólnej sprawności i wydolności fizycznej,
  2. wzmocnienie siły mięśni obręczy biodrowej i kończyn dolnych,
  3. wzmocnienie obręczy barkowej i kończyn górnych,
  4. zmniejszenie przykurczy w stawie biodrowym/kolanowym,
  5. nauka prawidłowego poruszania się o kulach/laskach łokciowych

Nasze działania cechuje indywidualne podejście do pacjenta. Opiera się ono na ocenie stanu zdrowia związanego z wydolnością fizyczną oraz możliwością tolerowania wysiłku fizycznego niezbędnego w czasie realizowania indywidualnego programu rehabilitacji przez pacjenta. Ocena ta opiera się na wykonaniu u pacjenta próby wysiłkowej i testu IPN pod nadzorem lekarza i fizjoterapeuty. Próba wysiłkowa polega na ocenie zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe.

Test IPN pozwala na określenie indywidualnego poziomu tętna treningowego, czyli klasyfikuje pacjenta do danego poziomu wytrenowania. Jest on podstawą dalszego planowania treningu. Po analizie testu wydolności krążeniowej wyniki są automatycznie przekładane na zindywidualizowany plan treningowy. Plan intensywności i formy treningu opracowany jest przez Institut für Prävention und Nachsorge w Kolonii (Niemcy).

W ramach rehabilitacji przed operacyjnej wykonujemy badanie siły mięśniowej mięśni stawu biodrowego na dynamometrze Biodex 4 w celu określenia deficytów siły mięśniowej u pacjenta ze zmianami zwyrodnieniowymi bioder/kolan. Kolejnym badaniem jest ocena obciążeń na platformie stabilometrycznej Gamma w celu zapoznania się z odchyleniami obciążeniowymi kończyn dolnych, co ma duże znaczenie w prowadzeniu rehabilitacji pooperacyjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań wykonamy specjalnie dobrane ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową mięśni obręczy biodrowej nie powodujące zwiększania dolegliwości bólowych, ćwiczenia stabilizacji centralnej w wykorzystaniem urządzeń antygrawitacyjnych, ćwiczenia balansu oraz prawidłowego obciążania kończyn dolnych które pozwą po zabiegu poprawnie obciążać operowaną kończynę. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości z pełną obiektywizacją efektów terapii, co powoduje zdecydowanie szybszy powrót do pełnej sprawności a w okresie oczekiwania na zabieg zimniejsza dolegliwości bólowe i pozwala na lepsze funkcjonowanie. Te skoordynowane i kompleksowe działania prowadzone są pod stałym nadzorem fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów.

PAKIET: Rehabilitacja przed operacją ortopedyczną, na podstawie programu rekomendowanego przez IRU

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"