Rada Naukowa

Uznani eksperci w Radzie Naukowej IRU

Realizacja ambitnych celów wymaga ścisłej współpracy Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej z przedstawicielami środowiska naukowego, wybitnymi specjalistami z zakresu rehabilitacji, innymi jednostkami naukowymi oraz podmiotami leczniczymi z całej Polski. Pomoże w tym powołana w kwietniu 2019 r. Rada Naukowa IRU.

Członkiem Rady i jej przewodniczącym został dyrektor Instytutu prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher, który jest jednocześnie kierownikiem Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz konsultantem krajowym w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Funkcję sekretarza Rady powierzono mgr. Marcinowi Trębowiczowi, kierownikowi Centrum Diagnostyki Fizjoterapii „Werandki”.

Pozostali Członkowie Rady Naukowej IRU (w kolejności alfabetycznej):

dr n med. Jacek Chojnowski, prezes Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, p.o. kierownika Katedry i Zakładu Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM UMK w Toruniu;

dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii na terenie województwa lubelskiego;

dr hab. n med. Dariusz Jastrzębski, Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Śląski Uniwersytet Medyczny;

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie; konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej;

prof. dr hab. n. med. Robert Latosiewicz, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

prof. nadzw. dr hab. n med. Przemysław Lisiński, kierownik Kliniki Rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu;

prof. nadzw. dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz, kierownik Kliniki Rehabilitacji Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”;

prof. nadzw. dr hab. n med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, konsultant Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej NIGRiR w Warszawie;

dr n. med. Grzegorz Sobieszek, kierownik Oddziału Kardiologii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie;

dr n. med. Robert Szafkowski, Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM UMK w Toruniu, konsultant krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej;

dr hab. n. med. Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku;

dr hab. n. med. Piotr Waciński, Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

prof. dr hab. n med. Andrzej Wysokiński, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii na terenie województwa lubelskiego.

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"