Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19 w Uzdrowisku Nałęczów?

rehabilitacja po covid w naleczowie
Uzdrowisko Nałęczów, jako jedna z pierwszych placówek w Polsce, w październiku zeszłego roku uruchomiło pakiet rehabilitacyjny dla osób po przebyciu choroby COVID-19. Jak wygląda rehabilitacja opowiada Kierownik CDiF “Werandki”- Marcin Trębowicz.

Już kilkudziesięciu pacjentów po przebytym zakażeniu SARS CoV-2 przeszło profesjonalną rehabilitację w Uzdrowisku Nałęczów, niwelującą pochorobowe powikłania, związane m.in. ze zmniejszoną wydolnością oddechową oraz ogólnym osłabieniem organizmu. Zainteresowanie jest duże, bowiem “zespół pocovidowy” dotyka coraz większej liczby osób, zarówno tych, które COVID-19 przeszły bezobjawowo, jak i tych, wymagających hospitalizacji.

(…) znaczny odsetek, ok. 30% pacjentów po przebytym zakażeniu SARS CoV-2 wymaga dogłębnej rehabilitacji – potwierdza Marcin Trębowicz, Kierownik fizjoterapii Zakładu Leczniczego “Uzdrowisko Nałęczów” SA.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym ekspert Uzdrowiska Nałęczów wyjaśnia, z jakimi problemami zdrowotnymi borykają się pacjenci, którzy przeszli chorobę i jak wygląda ich rehabilitacja.

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"