Program rehabilitacji sportowej

Trening. Fizjoterapia i rehabilitacja sportowców.

Proponujemy program, przygotowany specjalnie dla osób zawodowo i amatorsko uprawiających sport, który oparty jest o innowacyjne rozwiązania dostępne wyłącznie w Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”. Program ten pozwala na zdiagnozowanie zarówno zmian statycznych, jak i dynamicznych ciała sportowca, daje pełen obraz ustawień środka ciężkości oraz umożliwia monitoring postępów rehabilitacji z jego wizualizacją oraz oceną dynamometryczną siły mięśniowej. Ponadto, oferujemy sportowcom profesjonalną i kompleksową opiekę fizjoterapeutyczną, wspomagającą proces treningowy. Każdy ze sportowców traktowany jest indywidualnie, a rehabilitacja prowadzona pod kątem jego wyłącznych potrzeb i wymagań, niezależnie od dyscypliny sportu, którą uprawia.

Jak w każdej dziedzinie, także w treningu sportowym, istotne są narzędzia kontrolne, pozwalające obiektywnie zdiagnozować parametry fizjologiczne i biomechaniczne organizmu. W centrum Diagnostyki i Fizjoterapii dysponujemy najnowocześniejszymi systemami badającymi m.in. propriocepcję, siłę mięśniową oraz wydolność tlenową i beztlenową organizmu, dzięki czemu trening i rehabilitacja sportowców są lepiej dopasowane do potrzeb organizmu. Prowadzimy też indywidualnie dobierane ćwiczenia w pozycjach antygrawitacyjnych oraz ćwiczenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Jak wygląda realizacja założeń programu?

Proponowany przez nas program rozpoczyna się od wizyty wstępnej, podczas której doświadczony fizjoterapeuta dokonuje oceny młodego zawodnika pod kątem postawy, motoryki ciała oraz pracy mięśniowej. Dzięki temu, już na etapie wstępnym może zaproponować odpowiedni zestaw ćwiczeń dla młodego sportowca lub pracę manualną.

Jedną z metod diagnostycznych jest badanie siły mięśniowej na urządzeniu Biodex System4.

To uznany na świecie najwyższy standard sprzętu pomiarowego i rehabilitacyjnego. Zestaw służy do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warunkach pracy: izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej), koncentrycznej, reaktywnej ekscentrycznej i ruchu biernego z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej.

Functional Movement Screen (FMS) 
Badanie fizjoterapeutyczne, dzięki któremu możemy ocenić jakość wykonania podstawowych wzorców ruchowych. Celem badania jest wszechstronna ocena funkcjonalna całego łańcucha kinematycznego (kończyn dolnych, górnych i tułowia) pod kątem wykrycia tzw. słabych ogniw pacjenta.

Platformy GAMMA, ALFA, SIGMA
System platform pozwalających sprawdzić reakcję podłoża na nacisk, czyli ocenić czy dana osoba obciąża symetrycznie obie kończyny dolne w trakcie zadanych wzorców ruchowych. Widoczne asymetrie mogą świadczyć o niezakończonym procesie powrotu funkcji kończyny bądź podświadomym unikaniem jej obciążania. Kolejnym elementem podlegającym ocenie jest ustawienie środka ciężkości, ważnego parametru stabilizacyjnego tułów oraz wpływającego na koordynację ruchową.

Próba wysiłkowa
Badanie opierające się na zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe. Badanie pozwala określić wydolność mięśnia sercowego a na podstawie jego wyników można zaprogramować treningi aerobowe w celu poprawy tego parametru.

Terapia indywidualna, w trakcie której Nasz fizjoterapeuta będzie pracował indywidualnie z młodym piłkarzem wykorzystując techniki energetyzacji tkanek czy terapii manualnej nad odpowiednim napięciem mięśniowym w obrębie tkanek tego potrzebujących.

Wszystkie usługi dedykowane dla wyczynowych sportowców i świadczone zgodnie z najwyższymi standardami wymaganymi w profesjonalnym sporcie, oferowane mogą być także sportowcom-amatorom.

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"