Strefa diagnostyki

Strefa diagnostyki – badania dla sportowców i pacjentów programów rehabilitacji

 

Tu pacjent dokona niezbędnych badań diagnostycznych takich, jak np. badania wydolnościowe, dzięki którym można uzyskać bezpośredni maksymalny pułap tlenowy VO2 max, szczytowe pochłanianie tlenu (VO2peak), wysiłkową odpowiedź wentylacyjną (VE/VCO2slope), wskaźnik wymiany oddechowej podczas wysiłku (RER = VCO2/VO2). Parametr użyteczny w ocenie stopnia wykorzystania przemian beztlenowych podczas wysiłku oraz wyznaczenie pułapu tlenowego, określanie poziomu wysiłku (tętno lub moc) optymalnego do spalania tkanki tłuszczowej.
Badanie siły mięśniowej na dynamometrze pomoże z kolei ocenić siłę i trening nerwowo-mięśniowy, z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej. Przeprowadzane w naszym ośrodku badania dla sportowców i pacjentów programów rehabilitacji to diagnostyka ogólna, ortopedyczna i kardiologiczna.

Analiza składu ciała


Badanie, dzięki któremu dowiesz się o ilości i rozłożeniu tkanki mięśniowej i tłuszczowej oraz ich wagi w Twoim ciele, ile Twój organizm potrzebuje kalorii do zdrowego funkcjonowania, poziomie tkanki trzewnej, ilości wody w organizmie, wieku metabolicznym, BMI, wagę kości.

Diagnostyka ortopedyczna:

Platforma diagnostyczno-rehabilitacyjna ALFA


Platforma stabilometryczna ALFA umożliwiająca zarówno ocenę, jak i trening równowagi pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Urządzenie to pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach głowy, i posiadających dysfunkcje mięśniowe. Ponadto przyspiesza rekonwalescencję po złamaniach i skręceniach stawu skokowego, kolanowego oraz zwichnięciu stawu biodrowego. Alfa umożliwia również terapię pacjentów po amputacjach kończyn dolnych. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego, odpowiedzialnego m.in.i za kontrolę równowagi.

 

Platforma diagnostyczno-rehabilitacyjna GAMMA


Dwupłytowa platforma dynamograficzna GAMMA umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Gamma zapewnia profesjonalny trening sportowców oraz pacjentów z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Jej dodatkowym atutem jest możliwość dowolnego ustawienia płyt względem siebie – umożliwia to trenowanie sportowców w określonej, ściśle związanej z ich dyscypliną sportową pozycji. Dzięki bazie pacjentów możemy prowadzić rzetelny rejestr postępów w rehabilitacji.

Biodex System 4


Zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warunkach pracy: izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej i ruchu biernego z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej. Urządzenie wyposażone jest w regulowany elektrycznie, wygodny, obrotowy, przesuwany na podstawie fotel oraz dynamometr elektryczny, regulowany w trzech płaszczyznach do testów/ćwiczeń na zróżnicowanej grupie pacjentów. Do analizy wykonanych badań lub ćwiczeń, służy mobilna stacja robocza z panelem kontrolnym.

Diagnostyka kardiologiczna:

System CARDIV


Jest wielofunkcyjnym, cyfrowym urządzeniem diagnostycznym przeznaczonym do wykonywania badań elektrycznej aktywności serca w czasie prób wysiłkowych lub spoczynkowych (w tym monitorowanie testów elektrofizjologicznych i zabiegów PCI). Opcja Systemu do wykonywania prób wysiłkowych umożliwia ich prowadzenie zgodnie z klasycznymi lub tworzonymi przez użytkownika protokołami badań, przy współpracy z wybranym urządzeniem do zadawania wysiłku: bieżnią ERT-200 lub cykloergometrem ERM-200.

System Kardiomed® 700


System pozwala na stałą kontrolę wykonywanego treningu poprzez kartę, ma możliwość adaptacji parametrów treningu kardiologicznego w każdym jego momencie i zapis na karcie, nie wymaga podłączenia do prądu w czasie wysiłku. System kalkuluje i planuje ilości spalanych kalorii w trakcie ćwiczeń w zależności od celu treningu, uwzględnienia dodatkowe aktywności pacjenta w planie treningowym (np. basen, rower itp.). System składa się kilku ściśle ukierunkowanych urządzeń można wykonywać treningi dla wszystkich: początkujących, sportowców, seniorów

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"