Strefa kardiologii

Strefa kardiologii

 

Strefa przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, u których występują czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zagrożonych rozwojem chorób sercowo-naczyniowych. Najczęściej są to osoby prowadzące siedzący tryb życia, pracujące w przewlekłym stresie, z nadwagą i otyłością, chorobą nadciśnieniową, nałogowi palacze oraz osoby z zaburzeniami lipidowymi – wysokim poziomem cholesterolu, chorzy na cukrzycę, leczeni dietą lub lekami doustnymi, a także pacjenci po interwencjach na tętnicach wieńcowych. Planowana diagnostyka i rehabilitacja obejmuje m.in. próby wysiłkowe, a także indywidualnie dobrane przez fizjoterapeutów treningi przy użyciu dostosowanych do możliwości pacjenta urządzeń.

System PELETON plus


Służy do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej lub rehabilitacji ruchowej. System gwarantuje każdemu pacjentowi wchodzącemu w skład grupy treningowej indywidualny tok ćwiczeń, nadzór medyczny w trakcie przeprowadzania treningu, tworzenie dokumentacji treningu rehabilitacyjnego i dołączanie jej do indywidualnej bazy danych pacjenta. System zwiększa komfort pracy osób prowadzących trening, automatyzując wykonanie wielu niezbędnych czynności, m.in. wykorzystuje czytnik kart chipowych, kojarząc pacjentów z zadajnikami obciążenia.

System CARDIV


Jest wielofunkcyjnym, cyfrowym urządzeniem diagnostycznym przeznaczonym do wykonywania badań elektrycznej aktywności serca w czasie prób wysiłkowych lub spoczynkowych (w tym monitorowanie testów elektrofizjologicznych i zabiegów PCI). Opcja Systemu do wykonywania prób wysiłkowych umożliwia ich prowadzenie zgodnie z klasycznymi lub tworzonymi przez użytkownika protokołami badań, przy współpracy z wybranym urządzeniem do zadawania wysiłku: bieżnią ERT-200 lub cykloergometrem ERM-200.

System Kardiomed® 700


System pozwala na stałą kontrolę wykonywanego treningu poprzez kartę, ma możliwość adaptacji parametrów treningu kardiologicznego w każdym jego momencie i zapis na karcie, nie wymaga podłączenia do prądu w czasie wysiłku. System kalkuluje i planuje ilości spalanych kalorii w trakcie ćwiczeń w zależności od celu treningu, uwzględnienia dodatkowe aktywności pacjenta w planie treningowym (np. basen, rower itp.). System składa się kilku ściśle ukierunkowanych urządzeń można wykonywać treningi dla wszystkich: początkujących, sportowców, seniorów

CORTEX METAMAX® 3B


Ergospirometr mobilny przeznaczony do prowadzenia badań w terenie i w pomieszczeniach zamkniętych. Pozwala na analizę funkcjonalną układów krążenia i oddechowego, także poza laboratorium. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii Bluetooth® i wydajnej baterii, otwiera nowy rozdział profesjonalnej diagnostyki wydolności. Obsługa tego ergospirometru jest prosta i sprowadza się do podłączenia aparatu i włączenia funkcji pomiaru.

– Spirometria (testy VC, FVC, MVV)
– Pośrednia kalorymetria (BMR/RMR, FAT/CHO)
– Nieinwazyjny pomiar pojemności minutowej serca
– Algorytm interpretacji Wassermana
– Praca w sieci LAN

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"