Turnusy rehabilitacyjne dla osób chorych na szpiczaka

Już trzeci rok w Uzdrowisku Nałęczów prowadzony jest pionierski projekt dla osób chorych na szpiczaka, czyli nowotwór złośliwy kości. Coraz większe zainteresowanie rehabilitacją osób z chorobą onkologiczną sprawiło, że Uzdrowisko realizuje kolejne turnusy rehabilitacyjne.

Odpowiadając na potrzeby pacjentów, Uzdrowisko Nałęczów podjęło się rehabilitacji osób chorych na szpiczaka plazmocytowego – złośliwego nowotworu, zlokalizowanego w szpiku kości. Dzięki nowoczesnym urządzeniom, w jakie wyposażone jest Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” oraz wyspecjalizowanej kadrze rehabilitacja uzdrowiskowa tych pacjentów jest możliwa. Poprzednie turnusy cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego też Uzdrowisko Nałęczów w 2020 kontynuuje projekt pod patronatem Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej.

Kolejny turnus rozpoczyna się już w marcu br. (od 22 marca do 5 kwietnia), następny przewidziany jest na przełomie września i października. Dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne, z zakwaterowaniem w Termach Pałacowych, przewidują aż 4 zabiegi na dobę z puli zabiegów przyrodoleczniczych. Więcej informacji znaleźć można na stronie Rehabilitacja pacjentów z chorobą nowotworową.

Szpiczak mnogi, kiedyś rozpoznawany był głównie u osób starszych. Niestety, statystyki z ostatnich lat wskazują na niepokojącą tendencję – coraz częściej na ten rodzaj nowotworu zapadają osoby znacznie młodsze, poniżej 55. roku życia. Obecnie w Polsce na szpiczaka mnogiego choruje ok. 6 tys. osób, przy czym rocznie rejestruje się od 1,5 do 2 tys. nowych zachorowań. To wyjątkowo ciężka odmiana nowotworu, a osoby, które dotyka, przez długie lata zmagają się z dramatycznymi jej konsekwencjami.

turnus rehabilitacji onkologicznej
turnus rehabilitacji onkologicznej
turnus rehabilitacji onkologicznej
wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"