Wizyta podsekretarz stanu MRPiPS w Uzdrowisku Nałęczów

W środę, 3 czerwca br. Uzdrowisko Nałęczów odwiedziła Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceminister rozmawiała z Zarządem Uzdrowiska oraz z wicewojewodą lubelskim Robertem Gmitruczukiem o kryzysowej sytuacji 45 uzdrowisk w Polsce, związanej ze stanem epidemicznym. Podczas spotkania dyskutowano, jak pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej wpłynęła na gotowość uzdrowisk do wznowienia działalności od 15 czerwca.

Wprowadzenie stanu epidemicznego i związanych z nim ograniczeń sprawiło, że działalność Uzdrowiska Nałęczów została całkowicie zawieszona. Pozbawiło to Spółkę jakichkolwiek przychodów, pochodzących z realizacji umów na świadczenia zdrowotne i rehabilitację oraz z niezależnej od środków publicznych działalności komercyjnej.

Dzięki działaniom Spółki, mającym na celu minimalizowanie społecznego skutku przestoju oraz dzięki wsparciu w ramach Tarczy Antykryzysowej, dotychczas udało nam się uniknąć jakichkolwiek zwolnień – nikt z pracowników Uzdrowiska Nałęczów nie otrzymał wypowiedzenia. Koszty pracownicze to jednak tylko część zobowiązań kosztowych, ponoszonych przez Spółkę.

Aby negatywne skutki całkowitego zamknięcia obiektów i wstrzymania działalności były możliwie krótkie i nie wpłynęły w trwały sposób na kondycję finansową Uzdrowiska, zatrzymując jego rozwój, konieczna jest jednak możliwość uruchomienia wszystkich obszarów aktywności Uzdrowiska, zarówno pobytów uzdrowiskowych w ramach kontraktów z NFZ, pobytów komercyjnych i całej działalności około pobytowej.

Podczas wizyty wiceminister Alina Nowak mogła ocenić stan przygotowań do nowego otwarcia uzdrowiska. Na pacjentów w Nałęczowie już czekają profesjonalne sale zabiegowe, sprzęt do diagnostyki kardiologicznej oraz personel wykonujący różnorodne zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.

To miejsce świadczy wiele doskonałych usług. Wszystkich tych, którzy chcieliby skorzystać z usług leczniczych i spędzić czas w pięknym otoczeniu zapraszam do tego miejsca – zachęcała Alina Nowak. – To dla nas bardzo ważne, by promować odpowiedzialny biznes, odpowiedzialnych pracodawców, którzy w trosce o działania swoich instytucji, dbają o pracowników i starają się o te środki, które są do pozyskania w ramach Tarczy Antykryzysowej – dodała wiceminister.

W trudnych chwilach pandemii państwo nam pomaga. Wystąpiliśmy o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ze względu na to, że musimy chronić 300 miejsc pracy – potwierdził Piotr Marczyk, Prezes Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” SA.

Finansowanie pozyskane w ramach Tarczy Antykryzysowej zwiększyło środki obrotowe Spółki i pozwoliło na wypłatę wynagrodzeń przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia, co jest szczególnie istotne dla firmy, która – jak Uzdrowisko Nałęczów – jest czołowym Pracodawcą w regionie.

Na terenie województwa lubelskiego już teraz przekazaliśmy ponad 552 mln zł. Bardzo się cieszę, że korzystają z tej pomocy przedsiębiorcy, którzy z tą ziemią, regionem i krajem związali się na dobre i na złe, gdzie odprowadzają podatki, ale także wzbogacają ten teren oraz tych, którzy tu mieszkają – podkreślił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Uzdrowiska będą mogły wznowić działalność od połowy czerwca. Uzdrowisko Nałęczów jest w pełni przygotowane na ponowne otwarcie, spełniając wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Wprowadzone przez nas regulacje, maksymalizują bezpieczeństwo pacjentów, kuracjuszy i naszego personelu, który dodatkowo został przeszkolony do wdrożenia odpowiednich procedur, w przypadku pojawienia się objawów, wskazujących na zakażenie. Kolejnym zabezpieczeniem stały się wydzielone strefy izolacji, a także strefy bezpieczeństwa, które wyznaczone zostały w naszych obiektach. Zasady bezpieczeństwa działają na każdym etapie – od postępowania przy przyjmowaniu pacjentów, ich zakwaterowaniu, prowadzeniu zabiegów i fizjoterapii, aż po zasady spożywania posiłków czy przemieszczania się w obiekcie i na terenie uzdrowiska.

Wizyta w Werandkach

Zgodnie z wymogami NFZ, wszystkie nasze obiekty są dostosowane do przebywania i obsługi osób niepełnosprawnych. Ponadto pacjenci z niepełnosprawnością zakwaterowani zostają w pokojach, posiadających pełne udogodnienia. Tu warto zaznaczyć, że choć status Uzdrowiska Nałęczów sprawia, że kierowani są do nas głównie pacjenci z problemami kardiologicznymi, dzięki wcześniejszym inwestycjom Spółki, uruchomiliśmy kompleksową rehabilitację osób z urazami narządu ruchu, realizowaną zgodnie z zasadami EBM (ang. evidence-based medicine – medycyna oparta na faktach). Stosowana w Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” innowacyjna technologia usprawniania pracy układu krążenia oraz rehabilitacji narządu ruchu, to niezwykła szansa dla pacjentów na powrót do zdrowia i sprawności.

Jak funkcjonuje rehabilitacja w Werandkach mogła zobaczyć na prezentacji wiceminister Nowak, zwiedzając nasz obiekt. Cieszymy się, że już wkrótce przekona się o tym kolejna grupa pacjentów, na których w naszym całym Uzdrowisku czeka szeroki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych.

Do ich dyspozycji oddane będą obiekty, w których podczas przestoju prowadzone były prace konserwatorskie i remontowe. Wyeliminowane zostały więc usterki, powstałe na skutek dotychczasowego użytkowania pokoi czy części wspólnych. W odświeżonych pokojach sanatoryjnych na pacjentów czeka także nowy sprzęt RTV, który z pewnością uatrakcyjni im czas pomiędzy zabiegami.

Wizyta podsekretarz MRPiPS w Uzdrowisku Nałęczów
Wizyta podsekretarz MRPiPS w Uzdrowisku Nałęczów
Wizyta podsekretarz MRPiPS w Uzdrowisku Nałęczów
Wizyta podsekretarz MRPiPS w Uzdrowisku Nałęczów
Wizyta podsekretarz MRPiPS w Uzdrowisku Nałęczów
Wizyta podsekretarz MRPiPS w Uzdrowisku Nałęczów
wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"