Zwyrodnienie stawów kolanowych

Zwyrodnienie stawów kolanowych

Zwyrodnienia stawów to choroba cywilizacyjna, czyli wynik postępu ludzkości oraz znacznego wydłużenia życia. Aż 20% Europejczyków cierpi na bóle stawów, a co trzynasty mieszkaniec kontynentu zażywa z tego powodu środki przeciwbólowe. Stosowanie leków przez osoby dotknięte tą dolegliwością nie powinno zastępować wizyt u lekarza – proces rehabilitacyjny musi się zacząć od postawienia trafnej diagnozy. W większości przypadków wskazuje ona na konieczność przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

Funkcje stawu kolanowego

Staw kolanowy to centralny element łańcucha kinetycznego dolnej kończyny. Stanowi połączenie kości udowej i piszczelowej, pozwalając na ruch zginania oraz prostowania. Pełni funkcje receptorowe, ale przede wszystkim – mechaniczne, umożliwiając m.in. przenoszenie obciążeń. Jest to staw złożony, w dodatku jeden z najwrażliwszych – bardzo często ulega uszkodzeniom, związanym z działaniem siły mięśnia czworogłowego uda.

Uraz kolana – ograniczenia i przyczyny

Aż 80% pacjentów cierpiących na zwyrodnienie stawów kolanowych zgłasza ograniczenia w wykonywaniu aktywności związanych z życiem codziennym, pracą i rekreacją.

Wywołane tym schorzeniem ograniczenie aktywności codziennego życia, a także pracy i rekreacji, dotyczy nawet 80% pacjentów. Jak twierdzi Marcin Trębowicz – fizjoterapeuta oraz kierownik Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” w Nałęczowie – uraz kolana nie tylko uniemożliwia uprawianie sportu, ale też utrudnia pełnienie ról społecznych. Zwyrodnienie stawów kolanowych jest prawie w połowie wywołane przez starzenie się organizmu – pozostałe przypadki wynikają z urazów oraz nadmiernego obciążenia.

Dolegliwości kolan stanowią aż 30% wszystkich schorzeń narządów ruchu i są coraz częstszym zmartwieniem ludzi aktywnych. Brak wyraźnych dolegliwości sprawia, że pacjenci często je lekceważą, w wyniku czego trafiają do lekarza, kiedy uszkodzenia stawu są już mocno zaawansowane. Najczęstsze schorzenia dotyczą rozerwań łąkotki, uszkodzeń chrząstki lub więzadeł, a także złamań kości oraz chrząstki. Struktura kolana zwykle doznaje obrażeń na skutek działania nadmiernych sił na zdrowe tkanki, a czasem jest to spowodowane działaniem normalnych sił na zwyrodnienia.

Diagnostyka zwyrodnień stawu kolanowego

Odczuwanie jakichkolwiek dolegliwości kolana powinno być szybko zdiagnozowane. Istotny jest oczywiście sposób badania – doświadczeni terapeuci w Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” posługują się nowoczesnymi urządzeniami, pozwalającymi na trafną diagnozę funkcjonalną stawu. Dynamometr Biodex System 4 umożliwia określenie deficytu siły mięśniowej, a test mocy na maszynie Power Squad stanowi właściwą metodę zbadania mocy kończyn dolnych. Dysproporcję obciążeń diagnozuje się z kolei na Platformie Gamma, służącej również do oceny równowagi podczas chodu. Szczegółowość każdego z tych badań umożliwia dokładne wykrycie źródła problemu i zaplanowanie całego procesu rehabilitacji.

wsparcie UE "Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 3.7"